Products Projects Blog Blog Search Links I Like Blog Blog

 

Camping plassen er for tiden under utbygging og utvidelse, og dette er planlagt ferdig utbygget til sommeren 2016.

Reguleringsplan er under utvikling.

Vi kan ikke motta hytte bestilllinger over epost, kun forespørsler

2 2

VELKOMMEN TIL ODIN CAMPING

ODIN CAMPING VAR TIDLIGERE EN DEL AV NÅ TO CAMPINGPLASSER SOM LIGGER VED ONSAKERVKIA, TYRIFJORDEN.

TIDLIG I 1962 BLE DET FORTALT TIL ASLE RAAEN, SOM VAR BROR TIL OLUF RAAEN (FAR TIL EIER THORLEIF RAAEN) AT OSLO KOMMUNE ØNSKET SEG BADEPLASS OG DET VAR SNAKK OM Å EKSPROPIERE ONSAKERVIKE TIL FORMÅLET. ONSAKERVIKA VAR DA ET OMRÅDE FOR FELLES BEITE FOR DYRENE PÅ ONSAKER GÅRDENE, MEN OGSÅ EN BADEPLASS FOR LOKAL BEFOLKNINGEN PÅ BYGDA. ASLE RAAEN SA TOK SÅ KONTAKT MED SIN BROR OG IDEEN OM CAMPING PLASS BE TIL.

DE FØRSTE GJESTENE KOM TIL CAMPING PLASSEN TIDLIG PÅ SEKSTI TALLET. OLUF RAAEN OG TORBJØRN SLÅTTO TOK IMOT BETALING FRA GJESTENE VED Å BÆRE EN GAMMEL PENGE VESKE RUNDT PÅ PLASSEN. REKRUTERING AV GJESTER FOR PLASSEN BLE STORT SETT GJORT VED Å FORTELLE VENNER OG KJENTE AT DET VAR BLITT TIL CAMPING PLASS I ONSAKERVIKA. SIDEN OMRÅDET HET ONSAKERVIKA VAR DET NATURLIG AT STEDSNAVNET BLE NAVNET PÅ CAMPINGEN.

DET ER VIKTIG FOR OSS Å TA VARE PÅ VÅRE GJESTER OG DET ER MED STOLTHET AT VI ØNSKER DEN FEMTE GENERASJONEN AV ENKELTE FAMILIER VELKOMMEN TIL PLASSEN.

INVISTERINGENE PÅ PLASSEN BLE GJORT VED EIERENES EGEN ARIBEIDS INNSATS. AIRBEIDS FORDELINGEN VAR SLIK AT EIERFAMILIENE JOBBET HVER SINE 24 TIMES SHIFT.

PÅ ÅTTI TALLET BLE SELSKAPET GJORT OM TIL ET ANS OG ONSAKERVIKA CAMPING ANS BLE TIL. ANSET VAR ET 50 / 50 EIERIERFORHOLD MELLOM DE TO EIERFAMILIENE OG MED DE RESPEKTIVE EIENDOMMENE SOM TINGSINSKUDD I SELSKAPET.

OPP GJENNOM ÅRENE BLE CAMPING PLASSEN KJENT BÅDE I INN OG UTLAND. GJESTER FRA HELE EUROPA KOM PÅ BESØK PÅ PLASSEN VÅR. PARKERINGS PLASSEN VAR OFTE FULL AV BILER TIL BADENE GJESTER PÅ VARME SOMMERDAGER.

FOR Å BEDRE KUNNE UTVIKLE PLASSEN VIDERE BLE PLASSEN I 2010 DELT OPP TIL TO CAMPINGPLASSER. ODIN CAMPING SOM ER DEN NORDLIGE DELEN AV PLASSEN BLE DA ETABLERT AV FAMILIEN RAAEN. ODIN CAMPING HAR LEIET ET STORT OMRÅDE VIDERE NORDOVER OG VI VIL I LØPET AV DE NESTE TO ÅRENE BYGGE UT DETTE OMRÅDET FOR VIDRE CAMPING.

VI ØNSKER Å TAKKE GJESTENE VÅRE FOR MANGE HYGGELIGE SOMMER SESONGER OG ØNSKER VELKOMMEN ALLE NYE OG GAMLE GJESTER TIL MANGE HYGGELIGE SOMMER SESONGER I ÅRENE SOM KOMMER.

HILSEN VERTSKAPET PÅ ODIN CAMPING.

3 4